Βασιλακάκης Ευάγγελος

Επώνυμο: Βασιλακάκης
Όνομα: Ευάγγελος
Ημερομηνία γέννησης: 10.08.1956
Εθνικότητα: Ελληνική
Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος με δύο παιδιά
Διεύθυνση μόνιμης κατοικίας: Αγ.Θεοδώρας 13, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Σπουδές:
1974-1979: Πτυχίο Νομικής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
1979-1980: Μεταπτυχιακές Σπουδές (DEA) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Τμήμα Νομικής, Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι Ι
1980-1984: Διδακτορικό (Ph.D) στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Σχολή Νομικής
Πανεπιστήμιο Σορβόννης, Παρίσι Ι

Ξένες γλώσσες:
     
  Ανάγνωση Προφορικός λόγος
Γραπτός λόγος
Αγγλικά
5 5 4
Γαλλικά 5 5 5
Γερμανικά 5 5 4
Ισπανικά 5 4 3


Συμμετοχές σε επιστημονικές οργανώσεις:
Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω
Διεύθυνση: Βασιλέως Ηρακλείου 47, 546 23 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Τρέχουσα επαγγελματική Δραστηριότητα:
Καθηγητής στον Τομέα Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Δικηγόρος παρ’Αρείω Πάγω (από το 1993)

Τομείς δραστηριότητας:
Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, Διαιτησία, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δίκαιο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Διεθνές Eμπορικό Δίκαιο, Ποινικό Διεθνές Δίκαιο

Επιστημονικό έργο:

 • Συγγραφή των ακόλουθων βιβλίων:
 • Orientations méthodologiques dans les codifications récentes du droit international privé en Europe, Παρίσι, 1987 (Διδακτορική Διατριβή, βραβείο Veuve Scelle)
 • Κληρονομική διαδοχή εκ διαθήκης στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1994
 • Το νομικό πλαίσιο των ξένων επενδύσεων στη Βουλγαρία, Θεσσαλονίκη, 1996
 • Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, 1997, Δεύτερη έκδοση 1998, Τρίτη Εκδοση 2002 (σε συνεργασία με την Α.Γραμματικάκη-Αλεξίου και Ζ.Παπασιώπη-Πασιά)
 • Το αλλοδαπό δίκαιο στην ποινική δίκη, Θεσσαλονίκη, 1999
 • Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας επί διαφορών από σύμβαση και από αδικοπραξία, Θεσσαλονίκη, 2004
 • Άρθρα (περισσότερα από 50)
 • Ανάμεσα στα προσφάτως δημοσιευμένα
α) Η κήρυξη εκτελεστότητας των αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων, ΕπισκΕμπΔ, 1997, 291-326
β) Η δωσιδικία του τόπου όπου συνέβη το ζημιογόνο γεγονός ή όπου ασκείται η ποινική δίωξη, σε ‘’Η Σύμβαση των Βρυξελλών για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων. Δέκα χρόνια εφαρμογής της στην Ελλάδα’’, Liber Amicorum Κ. Κεραμέως, Αθήνα 2000, 39-57
γ) Η απόδειξη της ιθαγένειας στο ελληνικό δίκαιο, Αρμ. 1998, 547-568
δ) Τροποποιήσεις της Σύμβασης των Βρυξελλών που αφορούν τη διεθνή δικαιοδοσία, Αρμ. 2001, 1671-1682
ε) Η νομολογιακή εξέλιξη της προστασίας της ιδιοκτησίας κατά το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ΧρΙδΔ, 2000, 201-209
στ) Αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων κατά τη διμερή Σύμβαση Ελλάδας-Σοβιετικής Ένωσης για τη δικαστική αρωγή σε αστικές και ποινικές υποθέσεις (σε συνεργασία με τον Π. Γιαννόπουλο), ΧρΙδΔ 2002, 961-975
ζ) Ζητήματα διεθνούς δικαιοδοσίας και εφαρμοστέου δικαίου επί συμβάσεως διανομής, ΔΕΕ 2004 2004, 857-870
η) Εκτελεστότητα αλλοδαπής διαιτητικής αποφάσεως που επιδικάζει punitive damages (τιμωρητική αποζημίωση), ΔΕΕ 2006, 459-463

Αλλα στοιχεία:

 • Μέλος δύο ειδικών επιτροπών του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος (Αναθεώρηση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Προσέγγιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με βάση τη συνθήκη του Μαάστριχ)
 • Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αστικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Προεδρίας (α΄ εξάμηνο 2003)
 • Ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Δικαιοσύνης Ελλάδος και του αντίστοιχου της Βουλγαρίας (Twinning Phare BG 99/IB/JH/04) για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου της Βουλγαρίας με το κοινοτικό κεκτημένο με το Ιδιωτικό Διεθνές και Δικονομικό Διεθνές Δίκαιο-Εμπειρογνώμων για θέματα διεθνούς εμπορικής, διαιτησίας (κατάρτιση σχεδίου νόμου) στην ΠΓΔΜ
 • Μέλος της Ελληνικής Επιτροπής Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου (Υπουργείο Εξωτερικών) – Εκπρόσωπος στη Συνδιάσκεψη της Χάγης (Ιούν. 2001-Απρ. 2002) με κύριο θέμα την κατάρτιση σχεδίου συμβάσεως σχετικής με τη διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών αποφάσεων
 • Μέλος της International Law Association, της Ελληνικής Ένωσης Διαιτησίας και της Πειραϊκής Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login