Αβραμέας Παύλος

IMG
 • Πτυχίο Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1956)

 • Διορισμός ως δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Αθηνών 1959, στο Εφετείο Αθηνών 1970, στον Άρειο Πάγο 1987.

 • Μεταπτυχιακές σπουδές στο ναυτικό και ναυτασφαλιστικό δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Παρισίων (1960 - 1963).

 • Άσκηση δικηγορίας από το 1963 μέχρι σήμερα στον Πειραιά με ειδίκευση, κυρίως, σε υποθέσεις ναυτικού και τραπεζικού δικαίου.

 • Περιλαμβάνεται στο Κατάλογο των διαιτητών του ναυτικού Επιμελητηρίου Πειραιώς από το 1966 και έχει διοριστεί κατ’ επανάληψη διαιτητής και επιδιαιτητής.

 • Μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας στη Διεθνή Διάσκεψη του ΟΗΕ (Αμβούργο 1978, Κανόνες του Αμβούργου), ως εκπρόσωπος της Ενώσεως Ελλήνων Εφοπλιστών.

 • Τέως Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτικού Δικαίου.

 • Επίτιμο μέλος της Διεθνούς Ένωσης Ναυτικού Δικαίου (1995).

 • Ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ναυτιλιακών Δικηγόρων (1998).

 • Ιδρυτικό μέλος και Γραμματέας του Δ.Σ. του Σωματείου «ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ».

 • Συγγραφέας διαφόρων έργων και άρθρων ναυτικού δικαίου, μεταξύ των οποίων:
 • Le Transport sous Connaissement en Droit Grec, Paris 1966 (στο συλλογικό έργο: Le Transport Maritime sous Connaissement à l’heure du Marché Commun) σελ. 240 - 340.
 • La Lettre de Guarantie, στο Droit Maritime Français, Ιούλιος 1962, σελ. 437 – 500.
 • Συμμετοχή στο έργο του W. Tetley: International Conflict of laws-Common, Civil and Maritime, Montreal 1994: “Greece – Conflict of Maritime Laws” σελ. 918 – 920.
 • Memorandum of Agreement NSF 1993, στην Επιθεώρηση Ναυτιλιακού Δικαίου, 1994, σελ. 1 – 16.
 • Το Ασφαλιστικό Μέτρο της Απαγόρευσης του Απόπλου κατά το Ν.Δ. 4570/1966, στην Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου, 1999, σελ. 17 – 28.
 • Η ενσωμάτωση των όρων του ναυλοσυμφώνου στην φορτωτική, στη Ναυτική Δικαιοσύνη, τόμος 3ος (2003), τεύχος 5ον, σελ. 363-385.
 • Διαλέξεις και ομιλίες σε συνέδρια και σεμινάρια, μεταξύ των οποίων:
 • The scope of the carrier’s liability in respect of cargo, Διάλεξη στο Διεθνές Σεμινάριο “Carriage of goods by sea”, Las Palmas, 1979.
 • «Ο Περιορισμός της ελευθερίας των μερών στις συμβάσεις διαχειρίσεως πλοίων», Διάλεξη στο Δεύτερο Διεθνές Συνέδριο Ναυτικού Δικαίου του Δ.Σ. Πειραιώς, Μάιος 1995.
 • “The Greek Perspective”, Διάλεξη στο International Forum on Arresting Ships, Λονδίνο 1995.
 • «Λύση Ναυτιλιακών Διαφορών με Διαιτησία στον Πειραιά», Διάλεξη στο Σεμινάριο Ναυτικού Δικαίου της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς, Σεπτέμβριος 1996.
 • Εναρκτήρια Εισήγηση στην Ημερίδα της Ναυτιλιακής Λέσχης Πειραιώς με θέμα “Ship Arrests including Associated Ship Arrest-Contemporary Issues” Οκτώβριος 2002.
 • Εισήγηση με τίτλο «Η Συντηρητική Κατάσχεση Πλοίων» στην Ημερίδα της 20 Απριλίου 2005 του Τομέα Διεθνών Σπουδών του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, της Μακεδονικής Ένωσης Εμπορικού Δικαίου και του Ινστιτούτου Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου με θέμα ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ.
 • Εισήγηση με θέμα «Οι Εξωχώριες Εταιρείες ως Μέσο Ανάπτυξης της Ελληνικής Ναυτιλίας» στην επιστημονική εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς σε συνεργασία με το ALBA και την LAWNET A.E. την 30 Ιουνίου 2005.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login