Τιμαγένης Γρηγόριος

IMG
Ο κ. Τιμαγένης είναι διδάκτωρ Νομικής και δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω. Έλαβε Πτυχίο Νομικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1969, με Άριστα, Πτυχίο Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1971, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Masters of Law (LL.M.) στο Ναυτικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Θαλάσσης από το University College, University of London, το 1972 και είναι Διδάκτωρ Νομικής (Ph.D.) στο Δίκαιο της Θαλάσσης από το University of London, 1979.
Δικηγορεί ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς από το 1971 και προήχθη σε δικηγόρο παρ' Αρείω Πάγω το 1981. Οι τομείς δικηγορίας του είναι η ναυτιλία, δικαστικές και εξώδικες υποθέσεις, σύσταση και οργάνωση ναυτιλιακών εταιρειών, τραπεζικό δίκαιο και χρηματοδοτήσεις, γενικό εμπορικό δίκαιο, περιβαλλοντικό δίκαιο, ξένες επενδύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, εισαγωγή εταιρειών σε χρηματιστηριακές αγορές και νομική τους υποστήριξη, δικαστικές υποθέσεις, επίλυση διαφορών συμπεριλαμβανομένης και διεθνούς διαιτησίας.
Ο κ. Τιμαγένης ενεργεί ως διαιτητής σε διαιτησίες του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (International Chamber of Commerce, ICC).
Σε γνωστούς διεθνείς καταλόγους νομικών, όπως το Chambers Global Guide to the Legal Profession και το European Legal 500, ο κ. Τιμαγένης κατατάσσεται ως ένας από τους κορυφαίους δικηγόρους στους τομείς του.
Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, του International Bar Association, του International Council of Environmental Law, της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτικού Δικαίου, είναι ιδρυτικό μέλος και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ενώσεως Ναυτιλιακών Δικηγόρων, είναι μέλος της επιτροπής Ναυτιλιακών Διαιτητών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, της Mediterranean Maritime Arbitration Association, και είναι ιδρυτικό μέλος της Ενώσεως για την Ναυτική Διαιτησία στον Πειραιά, έχει διατελέσει μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Comité Maritime International (CMI 2000 έως 2008), του British Institute of International and Comparative Law (1973-1990), και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ 1989-1995), θέση που ανέλαβε εκ νέου, από τον Ιανουάριο 2009, για δεύτερη φορά μετά από απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, κ. Αναστάση Παπαληγούρα.
Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς διασκέψεις στα Ηνωμένα Έθνη και στο Διεθνή Ναυτικό Οργανισμό (ΙΜΟ), συμπεριλαμβανομένης και της Τρίτης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης (Καράκας - Γενεύη - Νέα Υόρκη 1974-1982) ως μέλος της Ελληνικής αντιπροσωπείας και εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).
Ο Γρηγόριος Τιμαγένης ήταν βοηθός στην έδρα της Πολιτικής Δικονομίας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1973 -1976), διεξήγαγε σεμινάρια Πολιτικής Δικονομίας για νέους δικηγόρους υπό την αιγίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς (1976 - 1996). Έχει επίσης διατελέσει Καθηγητής στο Δίκαιο της Θαλάσσης στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (στην τάξη αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος) το 1978-1982, έχει συμβάλλει ως ανταποκριτής του Lloyd's Maritime and Commercial Law Quarterly, και έχει διατελέσει σύμβουλος σε διάφορα προγράμματα σχετικά με την θαλάσσια ρύπανση των UNEP, ΕΕC, OESD.
Ομιλεί την Aγγλική γλώσσα, έχει επαρκή γνώση των Γαλλικών και η μητρική του γλώσσα είναι η Ελληνική. Είναι συγγραφεύς πολλών άρθρων και βιβλίων (στα ελληνικά και αγγλικά) όπως το "The International Control of Marine Pollution" (Oceana Publications, Bobbs Ferry, N.York - Sitjhoff, The Netherlands). 1980 2 Τόμοι pp. lvii + 878 - (Vol. 1 ISBN 0-379-20685-4 (Oceana) and 90 286 0560 6 (Sijthoff) and Τομ.2 ISBV 0-379-20686-2 (Oceana) and 90 286 0560 6 - (Sijthoff).Βιβλία

1. G.J. Timagenis, Marine Pollution and The Third United Nations Conference on the Law of the Sea: The Emerging Regime of Marine Pollution, (Lloyd's of London Press Ltd for the Centre for Marine Law and Policy, UWIST, Cardiff) London 1977 pp 75 ISBN O-904093-35-2
2. G.J.Timagenis, International Control of Marine Pollution, (Oceana Publications, Bobbs Ferry, N.York - Sitjhoff, The Netherlands). 1980 2 Volumes pp. lvii + 878 - (Vol. 1 ISBN 0-379-20685-4 (Oceana) and 90 286 0560 6 (Sijthoff) and Vol.2 ISBV 0-379-20686-2 (Oceana) and 90 286 0560 6 - Sijthoff).
3. G.J. Timagenis and Pr. B. Pavlopoulos, The Law and Practice Relating to Pollution Control in Greece (Graham & Trotman for the Commission of the European Communities) London 1982 xxxiii + 146 ISBN 0-86010-314-5.
Εκδόσεις στα Ελληνικά

Εκδόσεις στα Ελληνικά

1. Το παραδεκτόν των αποδεικτικών μέσων εξ επόψεως διαχρονικού δικαίου. (Η μέθοδος του διαχρονικού δικαίου) Δ.1 (1970) 315. (Admissibility of the means of evidence in civil litigation).
2. Το παραδεκτόν και η δύναμις των αποδεικτικών μέσων κατά τον εισαγωγικόν νόμον Πολ.Δ., Δ.4 (1973), σελ. 259. (Admissibility of means of evidence under the introductory law of the Code of Civil Procedure).
3. Διεθνής προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος και Ελληνική Ναυτιλία (Ναυτικά Χρονικά, τεύχος 1 Ιουλίου 1973, σελ. 11). (International Protection of the Marine Environment and Greek Shipping).
4. Διεθνής σύμβασις δια την πρόληψιν της θαλασσίας ρυπάνσεως εξ απορρίψεως καταλοίπων και άλλων ουσιών (Δελτίον Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τεύχος 52 Δεκέμβριος 1973, σελ. 13). (International Convention on Dumping).
5. Σχόλιον υπό ΑΠ 898/1972 (Πλασματική παράδοσις κατ' άρθρον 148 ΚΙΝΔ). Ε.Εμπ.Δ.ΚΔ. (1973) 96. (Assumed delivery of goods in the Carriage by Sea).
6. Η σειρά κατατάξεως κοινών και ναυτικών προνομίων και υποθηκών κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον (Ε.Εμπ.Δ.ΚΕ (1974) 301). (Priorities of Maritime Mortgages and Liens in Private International Law).
7. Σχόλιον υπό Μον. Πρ. Πειραιώς 1634/73 (Ανάκλησις ή μεταρρύθμησις ασφαλιστικών μέτρων) Δ.5 (1974) 51. (Revocation of Summary Judgments for Security).


Website: www.timagenislaw.com

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login