Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης Ιστοσελίδας

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας καταρτίστηκε από την «Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά» (από εδώ και στο εξής αναφερόμενη ως «η Ένωση») αποκλειστικά για γενική πληροφόρηση, χωρίς να αποτελεί διαφήμιση νομικών υπηρεσιών στο κοινό.


Η επιδίωξη αυτής της ιστοσελίδας είναι η ενίσχυση της δημόσιας πρόσβασης σε γενικές πληροφορίες για την Ένωση. Η αναδημοσίευση, τροποποίηση, αντιγραφή και αναδιανομή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα απαγορεύεται ρητά χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Ένωσης. Με το παρόν παρέχεται μόνο η άδεια μεταφόρτωσης αυτών των σελίδων για την αποκλειστική θεώρησή τους σε προσωπικό υπολογιστή. Η χρήση του περιβάλλοντος αυτής της σελίδας για την αναπαραγωγή άλλου υλικού απαγορεύεται αυστηρά.


Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ενημερώνονται περιοδικά και συντηρούνται στο μέγιστο δυνατό βαθμό, χωρίς να παρέχεται η εγγύηση ότι αποτελούν τα πιο πρόσφατα στοιχεία˙είναι αποκλειστικά γενικής φύσης και ενδεχομένως να μην ισχύουν σε αντικειμενικές, νομικές ή άλλες συνθήκες. Το παρεχόμενο υλικό και οι πληροφορίες αυτής της ιστοσελίδας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση νομική συμβουλή, νομική άποψη ή επαγγελματική συμβουλή και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.


Η μετάδοση μέσω του διαδικτύου σε καμία περίπτωση δε συνιστά συμβατική σχέση πελάτη – χρήστη. Οι χρήστες αυτής της ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να στηρίζονται σε καμία από τις παρεχόμενες πληροφορίες και πάντα θα αναζητούν επαγγελματική συμβουλή. Εάν ένας χρήστης αυτής της ιστοσελίδας χρήζει επιπρόσθετων πληροφοριών για την Ένωση, μπορεί να έλθει σε επικοινωνία με αυτήν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τηλεομοιοτυπίας (fax) ή τηλεφώνου.


Η Ένωση δεν προβαίνει σε καμία εκπροσώπηση όσον αφορά στις πληροφορίες ή το υλικό που παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, το οποίο παρέχεται εξολοκλήρου και αυστηρά «ως είναι». Εξαιρείται, στο μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό, κάθε υπαιτιότητα, σε σχέση με τη χρήση ή τη στήριξη σε οποιαδήποτε πληροφορία παρέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα, όσον αφορά σε οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη (έμμεση ή επακόλουθη) σε οποιονδήποτε χρήστη αυτής της ιστοσελίδας και για οποιονδήποτε λόγο.


Η ιστοσελίδα αυτή ενδεχομένως να περιέχει ζεύξεις (links) σε ιστοσελίδες που δεν αποτελούν αντικείμενο εκμετάλλευσης ή ελέγχου από την Ένωση. Οι ζεύξεις που εμφανίζονται σε αυτήν την ιστοσελίδα παρέχονται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους και δεν υπονοούν σε καμία περίπτωση σχέση ή σύνδεση με την Ένωση. Η πρόσβαση σε αυτές τις ζεύξεις παρέχεται με ευθύνη του χρήστη.


Η στήριξη σε οποιοδήποτε υλικό περιέχεται σε αυτήν την ιστοσελίδα υποδηλώνει αποδοχή των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων. Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις, η χρήση της ιστοσελίδας και οποιαδήποτε αντιδικία ενδεχομένως προκύψει σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα διέπονται από το νόμο του Ελληνικού Κράτους και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Πειραιά.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login