Καλώς ήλθατε

Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά
Η εναλλακτική λύση στην επίλυση ναυτιλιακών διαφορών με την αποτελεσματική εξοικονόμηση χρόνου και κόστους.

Η Ένωση Ναυτικής Διαιτησίας στον Πειραιά (Ένωση) είναι μη κερδοσκοπικό Σωματείο που ιδρύθηκε το 2005 για την επίλυση ναυτιλιακών διαφορών μέσω ναυτικής διαιτησίας στον Πειραιά, στο πλαίσιο της αυξανόμενης αναγνώρισής του ως ναυτιλιακού κέντρου, ως ελκυστικής εναλλακτικής λύσης σε σύγκριση με άλλες διαιτησίες.

Η ναυτική διαιτησία υπό την αιγίδα της Ένωσης  διεξάγεται με βάση τον Πρότυπο Νόμο της UNCITRAL για τη διεθνή εμπορική διαιτησία, όπως έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα, και σύμφωνα με τους Κανόνες Ναυτικής Διαιτησίας που έχουν υιοθετηθεί από την Ένωση. Οι διαιτητικές αποφάσεις που θα εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι άμεσα εκτελεστές και δεν προσβάλλονται με ένδικα μέσα.

Οι διάδικοι μπορούν να επιλέγουν το εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο, τη γλώσσα και τον τόπο διεξαγωγής της διαδικασίας, και να ορίζουν ελεύθερα αλλοδαπούς διαιτητές, νομικούς παραστάτες ή άλλους συμβούλους από όλο τον κόσμο. Σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με το διορισμό του μόνου ή τρίτου διαιτητή, στον διορισμό προβαίνει ο Πρόεδρος της Ένωσης μεταξύ των τακτικών μελών της.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login