Βαβυλουσάκης Βασίλειος

Ενημερωτικό C.V. για Β. Βαβυλουσάκη
vavilousakis@ath.forthnet.gr
vavilousakis@vinsurance.gr

Βασίλειος Ν. Βαβυλουσάκης, Διαχειριστής  Κινδύνων (Δρ)

Έχει 25ετή θητεία στον ασφαλιστικό χώρο.
 • Πραγματογνώμονας – Διακανονιστής Αβαριών, εργαζόμενος για την S. Modiano & Co Ltd/J.J.Benzonana, εταιρεία πρακτόρων αβαριών εξουσιοδοτημένη των Γάλλων και Γερμανών  Ναυτασφαλιστών, Syndicat Francais de l’ Assurance Maritime et Transports, CESAM, VHA, VBS. Εκπαιδευόμενος και ύστερα διαχειριστής απαιτήσεων για διεθνείς εταιρείες ναυτασφαλίσεων, ασφ. μεταφορών, μεταφορέων - διαμεταφορέων (T.P.L.), logistics, ευθύνης όπως: Lutz, O. Schunk, Albingia, RAS, AXA  καθώς και της Ελληνικής αγοράς, Nordstern, Εθνική κ.α.
 • Τεχνικός Διευθυντής (Underwriter) της ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.Γ.Α. / ΓΕΝΚΑ Ασφ. Συγκρότημα Α.Ε. από το 1998 έως το 2004.
 • Πρόεδρος Δ.Σ. του  Ν.Π.Δ.Δ.  Τ.Α.Ν.Π.Υ.  από τον Ιούνιο του 2004 μέχρι το Νοέμβριο του 2007.
 • Κοινής αποδοχής σύμβουλος στη διαχείριση κρίσεων και λογαριασμών μεσαίων και μεγάλων μονάδων, καθώς και στη διαχείριση απαιτήσεων ζημιών (σε ανεξάρτητη βάση διαιτησίας).
 • Τακτικό μέλος Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ε.Τ.Ε.Χ. από το Νοέμβριο του 2007 έως το Σεπτέμβριο του 2008.
 • Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου της Quality A.E. Μεσίτες Ασφαλίσεων και Αντασφαλίσεων από το Δεκέμβριο του 2005 έως τον Ιούνιο του 2008.
 • Μέλος Δ.Σ. της ΚΟΣΜΟΣ Ασφάλειες Α.Ε. από τον Οκτώβριο του 2008
 • Διευθύνων Σύμβουλος (υπό την ιδιότητα του Re- Engineer) της ΣΧΗΜΑ Α.Ε.Α.Π. από το Σεπτέμβριο του 2012 έως το         Φεβρουάριο του 2015
 • Ειδικός Σύμβουλος  επιχειρήσεων στον τομέα του Re - Engineering

Για τις παραπάνω επαγγελματικές του δραστηριότητες και ειδικά για την ενασχόλησή του με τον κλάδο της κοινωνικής ασφάλισης έλαβε πληθώρα τιμητικών διακρίσεων.  Ιδιαίτερης βαρύτητας είναι οι αναφορές των Μ.Μ.Ε. στις θέσεις και μελέτες του για τη λειτουργία των φορέων ασφάλισης και της συνεργασίας των πυλώνων αυτής.  Οι κοινωνικοί εταίροι όλων των πολιτικών αποχρώσεων, σήμερα ακόμη, έχουν σημείο αναφοράς την τεχνοκρατική εξυγίανση της οικονομικής θέσης των Οργανισμών που ο ίδιος επέφερε. Εισηγητής πρακτικών στον τομέα του Risk Engineering, του Crisis Management και του Re – Engineering με αρκούντως επιτυχή αποτελέσματα.
Συμμετοχή του σε ομάδες εργασίας για την εφαρμοσμένη μεθοδολογία του Risk Management στην αποτελεσματική διαχείριση ασφαλιστικών αποθεματικών.
Μελέτες & άρθρα του έχουν ανακοινωθεί ή/και δημοσιευθεί στον κλαδικό και ημερήσιο τύπο.
Μεταξύ άλλων για την κοινωνικοπολιτική του δράση έχει λάβει Πολιτειακές και Πατριαρχικές διακρίσεις.

Στα πλαίσια ενδιαφέροντος του επαγγελματικού τομέα είναι μέλος (ενδεικτικά):
 • Chartered Insurance Institute & the CILA , Ηνωμένο Βασίλειο,
 • American Society for Quality, Η.Π.Α., IUMA, IRM
 • Ελληνικής Εταιρείας Διοικήσεως Επιχειρήσεων,
 • Συνδέσμου Εκπροσώπων Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος,
 • Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου,
 • Επαγγελματικού Επιμελητήριου Αθηνών,
 • Τριτοβαθμίων Επιστημονικών Συμβουλίων Ασφάλειας της Εργασίας,
 • Επιτροπών για την εφαρμογή Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Επιχειρηματικής Ηθικής,
 • Ένωση Επαγγελματιών Ασφαλιστών Ελλάδος
 • Ένωσης για τη Ναυτική Διαιτησία.

Νοταρά 131,
18536 Πειραιάς

τηλ. 210-4292942

fax. 210-4292948

Αποστολή e-mail
 

[ TOP ]

© Copyright 2006 Piraeus Association for Maritime Arbitration
Login